Halmstad

Inget byggnadsminne av prinsvilla

Länsstyrelsen kommer inte att byggnadsminnesförklara prins Bertils villa i Tylösand.

– Vi bedömer att villan inte är tillräckligt unik för att det ska motivera en byggnadsminnesförklaring, säger antikvarie Hans Bergfast vid länsstyrelsen.

Huset uppfördes av prins Bertils stiftelse i början av 1950-talet.

Länsstyrelsen bedömer att prins Bertils villa främst har ett kulturhistoriskt värde ur regionalt och lokalt perspektiv.

Villan bör dock om möjligt bevaras, menar antikvarien. Men i så fall skyddas av Halmstads kommun genom plan- och bygglagen.