Halmstad

Inget hopp för Sporthallen

Länsstyrelsen stoppar inte den omdebatterade rivningen av Sporthallen i Halmstad.

Totalt har sex överklaganden kommit in mot byggnadsnämndens rivningsbeslut, bland de Kulturmiljö Halland, som också ville att rivningslovet skulle inhiberas, alltså hindras från att verkställas medan man väntade på beslutet.

Men Kulturmiljö Halland anses inte ha besvärsrätt, inte heller de fem grannar till Sporthallen som också överklagade. Av det skälet avslår länsstyrelsen alla överklaganden av beslutet att riva Sporthallen.