Halland

Dömde preskriberade gärningar

En rådman i Halland har dömt i ett mål där en del av gärningarna kan ha varit preskriberade.

Rådmannen riskerar nu disciplinpåföljd och att åtalsanmälas efter att lagmannen vid domstolen lämnat in en anmälan till Statens ansvarsnämnd.

Rådmannen har själv anmält misstaget till domstolen, samt underrättat de inblandade parterna. Det aktuella målet, som bland annat gällde grov kvinnofridskränkning, är nu överklagat.