Halmstad

Förslag på att höja fler avgifter

Ytterligare en kommunal taxa föreslås nu höjas i Halmstad.

Styrelsen för Halmstad Energi och Miljö AB vill att den fasta delen av renhållningstaxan höjs för hushållen med i genomsnitt 3 procent, eller i genomsnitt 50 kronor per bostad och år.

Det är fullmäktige som beslutar i frågan.