Vill övervaka återvinningsstation

Hylte kommun vill övervaka återvinningsstationen i Borabo med kamera. Med kameran hoppas man att kunna förhindra stölder och otillåten inkörning på deponin som varit ett problem. Det är länsstyrelsen som beslutar om tillstånd.