Grisbranschen inför kontrollsystem

Grisbranschen enades i dag om att införa certifiering av alla grisföretag. En oberoende tredje part, oklart vem, ska kontrollera djuromsorg och livsmedelssäkerhet på de gårdar som ansluter sig.