Halland

Bara godkända bönder får sälja

Efter den gångna veckans kritik mot grisuppfödning ska branschen  införa ett certifieringssystem där en utomstående oberoende part ska kontrollera alla grisföretag.

 Beslutet om att införe certifiering togs under ett krismöte fredagen där representanter för slakterier, uppfödare och LRF var närvarade.

– Det är ett sätt att lyfta nivån och visa att man följer regelverket, säger Lennart Nilsson som är ordförande för LRF i Halland.

– Om det här slår väl ut så är jag säker på konsumenterna ska ha fortsatt högt fötroende för svensk grisuppfödning.

Tanken är att systemet ska sjösättas så fort som möjligt. Det ska likna traditionell miljösäkring med en oberoende aktör. Samtliga slakteriföretag har ställt sig bakom och det innebär att grisuppfödare måste vara certifierade för att kunna leverera till slakt.