Halmstad

Kommunala chefer dubblerar

Flera högt uppsatta chefer inom Halmstads kommunförvaltning sitter på dubbla positioner. Detta i väntan på en översyn av verksamheten ska bli klar.

En av dem som sitter på dubbla stolar är Roger Weman som är förvaltningschef för miljö- och hälsoskyddskontoret. När chefen för servicekontoret gick i förtidig pension i augusti, blev Weman tillförordnad chef även där. Han kommer att sitta på dubbla chefsstolar åtminstone till i sommar.

– Vi ville ha en långsiktig lösning. Man skulle kunna anställa en ny servicechef innan verksamhetsöversynen sagt sitt. Men det skulle bli en dålig personalpolitik om man anställer en person som sedan får sluta eller flytta till annan verksamhet, säger Roger Weman.

--  Vi är flera chefer som har dubbelroller just nu. Det blir inte dubbel arbetstid men långa arbetsdagar.

I de sällsynta fall när miljö- och hälsoskyddsnämnden ska övervaka servicekontorets verksamhet kommer Roger Weman att lämna sammanträdet för att undvika jäv.