Falkenberg

Flygklubb överklagar begränsning

Falkenbergs Modellflygklubb fortsätter sin kamp för att få flyga med modellflygplan med förbränningsmotorer på modellflygfältet i Äspelunda.

De begränsningar som Länsstyrelsen slagit fast gör det i princip omöjligt att flyga modellplanen, menar man.

Nu vill klubben att Miljödomstolen river upp länsstyrelsens begränsande beslut.

Enligt klubben slår beslutet hårt mot dem som investerat i utrustning för modellflygning och att det är strängare än för andra modellflygfält.