Gör det bättre för cyklister

Hallands län är bland de bättre när det gäller att satsa på förbättringar för cyklister.

Halland satsar på förbättringar för cyklister, det visar en granskning som Riksrevisionen har gjort av länens planer för regional transportinfrastruktur.

Halland satsar en tiondel av de pengar som avsatts för regional transportinfrastruktur på just cykelåtgärder. Mest satsar Jämtlands län.