Nej till kameror på Öresundstågen

Skånetrafiken får nej på sin ansökan om att få installera övervakningskameror på alla Öresundståg. Syftet var att minska skadegörelse, våld och hot ombord på tågen.

Länsstyrelsen i Skåne motiverar sitt avslag med att integritetsintresset väger tyngre än övervakningsintresset.

Tågkamerorna är inte bara en fråga för länsstyrelsen i Skåne, Öresundstågen körs bland annat till Göteborg och Kalmar. Av de fem länsstyrelser som berörs förutom Skåne sade tre ja till övervakningskameror.

I Halland sade länsstyrelsen nej till ständig övervakning av alla passagerare, men kunde tänka sig kameror vid dörrarna och i vagnarna på vissa utsatta turer.