Miljöeffekten syns på Arktis isar

Sofia Hjalmarsson från Falkenberg visar i sin avhandling om klimatförändringar i Sibirien på stora miljöproblem som följd av temperaturökningen i Arktis.

Sofia Hjalmarsson, som blev doktor i naturvetenskap med inriktning kemi vid Göteborgs Universitet i fredags på en avhandling om klimatförändringar i Sibirien, har i sina undersökningar kommit fram till att stora mängder organiskt kol,som idag är bundet i permafrosten, frigörs på grund av klimatförändringen och följer med floderna ut i havet. Det ökar tillförslen av koldioxid till atmosfären. Dessutom tillförs kväve, och man ser ökad försurningen av bottnarna.