Falkenberg

Inaktivitet från Aktiv Politik

En 44-årig politisk era är över i Falkenberg. Det lokala partiet Aktiv Politik som idag har två mandat i kommunfullmäktige kommer inte att ställa upp i årets val.

– Det är med ett viss vemod som man kan konstatera det här. En valrörelse fordrar en väldigt stor arbetsinsats och vi anser att vi är lite åldersstigna och ingen vill ta över min roll. Då får man sätta punkt någon gång, säger Leif Eskelid, ordförande i partiet.

Varför har ni inte lyckats med återväxten inom partiet?

– Man vill gärna vara med men man vill inte sitt fulla ansvar och arbeta fullt ut och ta ansvarsfulla poster och så vidare. Det är ett bekymmer inom föreningslivet generellt idag som jag ser det.

Hur aktiva har Aktiv Politik i Falkenberg varit när det gäller att få in de yngre människorna i partiet?

Det kan man ju rannsaka sig själv, att där kanske man inte har varit så aktiv som man borde. Men å andra sidan så lockar vi ju med öppna möten alltid och de människorna som kommer ner de berättar om sina problem och vad de skulle vilja ha ut av politiken. Men de yngre dyker inte upp, säger Leif Eskelid.

Varför inte?

Nej, säg det. Det är ju det som jag uppfattar är hotet mot allt föreningsliv egentligen. Vem ska ta över det här i framtiden är frågeställningar man har i huvudet.

Var ska Aktiv Politiks medlemmar nu ta vägen politiskt. Blir Aktiv Politik, inaktiv politik?

Ja, det kommer säkert att märkas. Men vissa av oss kommer säkert söka andra partier, det är jag övertygad om, säger Leif Eskelid ordförande i partiet Aktiv Politik.