Falkenberg

Lön kan man inte säga nej till

Kommunfullmäktiges ordförande i Falkenberg Stig Agnåker har begärt att få slippa den löneökning som kommunen beslutat om. Men lagen säger något annat.

Det handlar om 3 500 kronor som Stig Agnåker vill avstå från med hänsyn till att kommunen generellt tvingats hålla igen på utgifterna. Men Agnåker tvingas nu ta emot den nya högre lönen. Enligt arvodesbestämmelserna i kommunlagen kan inte en enskild politiker särbehandlas, berättar Hallands Nyheter.