Halland

Högt betyg för länets vårdcentraler

Hallänningarna är nöjdast i landet med sin vård. Över 100 000 patienter runt om i landet har svarat på frågor om hur de upplevt sin vård.

Landstinget i Halland har fått högst betyg i en patientundersökning av vårdcentraler, som har gjorts av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Och Halland, tillsammans med Kalmar, sticker ut som de län där patienterna är nöjdast. Patienterna har fått svara på 60 frågor om bland annat bemötande, förtroende, information och tillgänglighet. Åtta av de 60 frågorna har sedan valts ut när alla län ska jämföras.

– De här åtta områdena som är undersökta, där har Halland väldigt bra resultat på alla åtta. Så man kan säg att det är en jämn kvalité, säger Lena Kierkegaard, hälso - och sjukvårdsdirektör på Landstinget Halland.

Det var en nöjd sjukvårdsdirektör som idag berättade om patientenkäten som har skickats ut till hela 160 000 patienter runtom i landet. I Halland är det över 5000 patienter som har svarat på enkäten och patienter från alla vårdenheter i länet finns med bland svaren.

Men hur bra mått är egentligen en sådan här patientenkät, på hur bra den faktiska kvalitén på vården är. Hur man upplever sin vård kan ju till exempel bero på vilka förväntningar man har?

– Den är ju ett bra mått på vad patienten själv tycker och det är väldigt viktigt att få veta hur man har upplevt sitt besök. Fick man ut det man hade förväntat sig?

– Sedan är det ju så att patientens upplevelser är ett komplement till de undersökningar, den uppföljning vi har av vårdens innehåll och kvalité. Den rent medicinska kvalitén, effekterna av insatta åtgärder. Det är någonting annat och man ska se de här att de kompletterar varandra, säger Lena Kierkegaard.

Vad kan den här enkäten säga om övergången till vårdvalet, hur det har gått?

Det kan vi inte veta, eftersom vi inte hade motsvarande enkät före vårdvalet. Det vi kan konstantera är att nu har vi vårdval och hallänningen är väldigt nöjd med de besök man har gjort, säger Lena Kierkegaard, hälso - och sjukvårdsdirektör på Landstinget Halland.

Undersökningen har gjorts på 832 av landets 1100 vårdcentraler. De enda landsting som inte är med är Stockholm och Norrbotten.