VARBERG

Vikande fångster i Träslövsläge

Fiskehamnen i Träslövsläge har tappat en fjärdedel av sina landade fångster på ett år. Utvecklingen ser likadan ut i Bua och Glommen, säger Hallandsfiskarnas ordförande Viking Bengtsson.

– Det minskar överlag. Men vi har också en åldersstruktur med fler äldre fiskare, som gör att båtar försvinner av det skälet, säger Viking Bengtsson.

De senaste tre åren har fångsterna i Träslövsläge rasat från nästan 4 000 ton under 2006, ner till knappt 300 ton nu i fjol. Den största minskningen skedde för ett par år sen när sillfisket så gott som försvann, men trots att det numera nästan bara fiskas havskräfta så fortsätter minskningen i alla fall. För 2009 noterades en minskning med 25 procent jämfört med 2008.

Just nu ligger många fiskebåtar infrusna vid kajen, men det är tillfälligt. Den stora boven enligt Viking Bengtsson är fiskestoppet i södra Kattegatt, som inte bara fredar torsken utan även slår mot kräftfisket:

– De stängda områdena var tunga fiskeområden för oss. Det är klart att det slår igenom. Fiskeriverket har lovat oss kompensation men det har vi inte sett något av.

– Fisket självt får betala notan för det här experimentet. Det är oansvarigt skött, hävdar Viking Bengtsson.