Halmstad

Unga startar panel för EU-frågor

Nu startar en internationell Europapanel för ungdomar i Halmstad. Igår kväll träffades de intresserade för första gången på ungdomshuset NollTreFem.

– Initiativet till den här panelen togs under globaliseringsrådet som var i höstas. En av punkterna som blev väldigt uppmärksammat var att starta en ungdomspanel, gemensamt med Europa Direkt togs beslut att starta upp det, säger 20-åriga Billy Nilsson, en av initiativtagarna till projektet.

Vad exakt är en ungdomspanel?

– Det är svårt att säg, det är lite därför vi har uppstartsmötet. Det är ju en Europapanel, så vi kommer arbeta med Euoropafrågor främst. Men det är ingen begränsning, det är inte bara enbart politiskt, utan det är kulturella utbyten, politiska utbyten. Det är det vi ska samlas och prata om idag, var vi egentligen vill nå med den här panelen, säger Billy Nilsson.

Det var i höstas som Billy Nilsson och två kompisar kläckte idén till en internationell ungdomspanel. Panelen ska fungera som ett forum för ungdomar som vill driva frågor med fokus på bland annat demokrati och fri rörlighet. Ungdomarna kommer få att hjälp av bland annat Halmstads kommun och samordnaren Elin Wikell som jobbar för Europa Direkt här i Halland.

– Europa Direkt Halland är en del av EU-kommissionens informationsnätverk och jobbar med EU-information för allmänheten. Och en prioriterad målgrupp är just ungdomar för min del. Så att därför är jag jätteglad att kunna stödja det här initiativet från Halmstads ungdomar om att starta en internationell ungdomspanel. Just för att främja intresset för internationella frågor, kunna resa, göra volontärtjänst, starta egna internationella projekt. Allt sådant vill jag gärna hjälpa till med, säger Elin Wikell.