Halmstad

Snöstab förbereder för olyckor

Räddningstjänsten i Halmstad har inrättat en så kallad snöstab - det vill säga att man förbereder sig på större olyckor som snön kan vålla.

Staben inventerar vilka resurser man har att tillgå i form av teknisk utrustning, till exempel från större byggfirmor eller militären.

Ännu har man inte flyttat in i någon gemensam ledningslokal med polis och ambulans, men som räddningsledaren säger, ”vi har tentaklerna ute”.