Taxibolag slås samman

Förlusten av färdtjänst och skolskjutsarna i Laholm har haft stor inverkan på Taxi Laholm. Därför går man nu samman med Taxi Halmstad.

Det är en trend i hela landet att små lokala taxiföretag inte kan konkurrera om de offentliga körningarna. Från halvårsskiftet tar Taxi Halmstad över skol-, sjuk- och färdtjänstresorna i Laholm. Som Radio Halland redan rapporterat innebär det att 12 personer sägs upp. Samtidigt köper Halmstadföretaget 16,7 procent av aktierna i Taxi Laholm.

– Orsaken är att den offentliga upphandlingen har varit när det gäller sjukresor, färdtjänst, skoltrafik och Taxi Halmstad har tagit över den offentliga skoltrafiken, sjukresorna och färdtjänsten till stor del i Laholm. I och med det vill vi ha en lokal förankring och samarbeta med Taxi Laholm för att utföra trafiken. Och för det andra så att vi ska få en bättre gemensam funktion på administrationen och beställningsfunktionen, säger Lars-Eric Andersson, vd på Taxi Halmstad om varför samordningen sker.

Kommer det här även vara en fråga om ekonomi?

– Ja, det är också en ekonomisk fråga. Det kostar pengar att ha öppet två beställningscentraler dygnet runt. I och med att vi koncentrerar beställningsfunktionen till i praktiken en så drar vi ner på kostnaderna och likadant på administrationen.

På vilket sätt kommer det här att påverka era kunder?

– Kunderna ska få bil snabbare tror vi och vi ska kunna betjäna både allmänheten och det offentliga smidigt och snabbt med båda företagens samarbete, säger Lars-Eric Andersson, vd på Taxi Halmstad.