Varberg

Läkarmiss gav allvarlig skada

En kvinna med sammantryckt ryggmärg fick först inte rätt diagnos och behandlades därefter fel. Det slår Hälso - och sjukvårdens ansvarsnämnd fast och ger den behandlande läkaren vid Varbergs sjukhus en varning.

Kvinnan fick en allvarlig skada av läkarmissen och den förlamning hon drabbats av kan bli bestående.