Halland

Sportfiskarnas begäran avslås

Hallands sportfiskeklubb får inget gehör för sina krav på samtidig fiskestart efter öring i hela Halland.

Sportfiskarna är missnöjda med att öringfisket i Suseån inte får starta den 1 mars på grund av Fiskeriverkets gränsdragning för var och vilken tid öringen skall vara fredad.

Men Länsstyrelsen avslår nu klubbens begäran om ändring.