Halland

Fler vill skriva högskoleprovet

Allt fler vill skriva högskoleprovet - särskilt i Halland. Här noteras en av de största ökningarna i landet.

Antalet provskrivare i landet har ökat 30 procent jämfört med förra året. Och i Halland är ökningen drygt 50 procent.

– Det är många i åldrarna 18-20 år i befolkningen just nu, och det är där vi hittar de flera provskrivarna, säger Nils Olsson på Högskoleverket.

En annan förklaring till ökningen kan vara de nya antagningsreglerna till högskolan som börjar tillämpas i höst. Där blir högskoleprovet en viktig andra chans enligt Nils Olsson på högskoleverket.