Falkenberg

Utredningen om fritidshem blir sen

Utredningen av vad som låg bakom missförhållandena på ett fritidshem för funktionshindrade ungdomar i Falkenberg hinner inte bli klar som planerat till socialnämndens möte den 24 februari. Internutredaren Eva Jonsson har begärt att få ytterligare två veckor på sig.

För snart två veckor sedan stängdes alla ordinarie anställda vid fritidshemmet och deras chef av från arbetet efter allvarlig kritik mot hur man betett sig mot ungdomarna. Bland annat hade en autistisk pojke flera gånger låsts in i ett mindre utrymme.

Efter överläggningar med berörda fackliga organisationer har arbetsgivaren beslutat om fortsatt avstängning tills utredningen är klar om två veckor.