Falkenberg

Salmonella på gård i Falkenberg

En gård i Falkenbergs kommun är spärrförklarad sedan salmonella har påvisats i gårdens besättning av nötkreatur.

Salmonellan har ännu inte typbestämts. Den upptäcktes vid obduktion av ett dött djur.