Fortsatta förseningar

Tågtrafiken på Västkustbanan dras fortfarande med förseningar på upp till en timme som uppstod i morse på grund av ett växelfel i Heberg.

Växeln är nu lagad, men eftersom tågen stod på kö i båda riktningarna har förseningarna fortsatt.