Halland

Skolor ännu inte öppna

Även i dag håller många skolor och idrottsanläggningar stängt i länet. I bland annat Halmstad håller många förskolor stängt även i dag och i Kungsbacka håller de flesta grundskolor stängt.

Kommunerna prioriterar att få bort snö från taken till äldreboenden eller andra vårdinstitutioner. I Falkenberg ges till exempel äldreboendena Tallgläntan, Boken och Solhaga högsta prioritet.

Ett intensivt arbete drar nu igång med att röja av taken där. Prioriteringen innebär att Falkhallen kommer i andra hand.