Halland

Polisman JO-anmäler polisen

En förundersökningsledare på polisen i Halland anmäler polisen till Justitieombudsmannen, JO. Enligt polismannen blir de som drabbas av så kallade mängdbrott inte bemötta på ett rättssäkert sätt.

Sedan polisen organiserade om till nationella kontaktcenter är hanteringen i vissa fall fullständigt undermålig, anser polismannen.

I sin JO-anmälan är polismannen kritisk till att många så kallade mängdbrott aldrig utreds, trots att det kan finnas spår att gå vidare på. När någon som till exempel haft inbrott i sitt garage ringer och anmäler det till ett av polisens nationella kontaktcenter, så får han eller hon ofta själv bedöma om det finns några spår. Många tror inte det och då åker aldrig polis ut till platsen. Det är fel menar polismannen som själv är utredare och granskare på kontaktcenter i Halland. I princip finns det alltid spår och det kan aldrig vara upp till brottsoffret att göra den bedömningen.

Polismannen är också kritisk till att det blivit svårare att anmäla brott personligen sedan polisen för ett år sedan införde organisationen med sju nationella kontaktcenter. Han tar upp ett fall från Göteborg där en man får sin mobiltelefon stulen, han springer bort till en piketbuss men där hänvisas han till närmsta polisstation.Och väl där skickas han hem istället för att göra en internetanmälan.

Och allt oftare sträcks en telefonlur fram till den som tagit sig till polisen för att anmäla brott, säger polismannen, som alltså tycker att det gått så långt att JO bör granska hur organisationen fungerar i dag. För den här utvecklingen både hotar rättssäkerheten och undergräver allmänhetens förtroende för polisen, säger polismannen till P4 Radio Halland.