Förberedelser inför töväder

Under eftermiddagen hålls ännu en telefonkonferens under ledning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om vad som är att vänta vad gäller vädret den närmaste tiden. Förutom MSB deltar Banverket och Vägverket och troligen också företrädare för ett antal länsstyrelser. De ska bland annat få en färsk väderprognos för att kunna höja beredskapen inför de nya problem med tung snö, som ett nu väntat töväder skulle kunna ställa till med.

För mer information: