Laholm

Kundregister utslagna av dataintrång

Polisen utreder nu om det var ett fysiskt inbrott på Södra Hallands Krafts anläggning i Laholm som föregick det dataintrång som drabbat fem energibolag i södra Sverige. Eller om någon har hackat sig in i systemen utifrån.

Skadeverkningarna är oklara, men bland annat har registren över 135 000 elkunder slagits ut. Klart är att det finns tecken på att någon skrapat av kontaktytor på flera hårddiskar.

Kraschade servrar har skickats till Norge för analys men enligt VD:n för Södra Hallands Kraft, Tommy Karlsson, har ingen kundinformation tankats upp av den som gjort intrånget:

– Man har inte tankat upp några uppgifter överhuvudtaget utan man har förstört applikationsprogram.

Det handlar alltså inte om att man har försökt stjäla uppgifter utan att man har varit inne för att förstöra?

– Ja, det känns så ja.

Finns det risk för att skyddade uppgifter har hamnat i orätta händer?

– Nej, vi bedömer inte den risken som överhängande alls, nej. Eftersom databasen är intakt.

Men det finns en viss risk ändå?

– Jag kan inte bedöma det, säger Tommy Karlsson, VD:n för Södra Hallands Kraft.

De företag som är anslutna till servrarna som Södra Hallands Kraft sköter driften av är – förutom Laholmsföretaget -  Hem i Halmstad, Kraftaktörerna, Ljungby Energi och Bjäre Kraft.