Snökaoset

Inga soldater på taken

Värnpliktiga får inte ställa upp upp och hjälpa till i snöröjningsarbetet.

Försvarsmakten säger nej till bland annat länsstyrelsen i Halland som frågat om man kan få hjälp med snöskyffling och takröjning.

– Våra jurister säger nej till det, dels med hänvisning till konkurrenslagstiftningen, dels med tanke på soldaternas säkerhet. Vi kan inte hålla på uppe på tak och röja. Det finns företag som sköter sådant, säger Philip Simon från Försvarsmakten.

Försvaret lovar dock att ställa upp med den utrustning som behövs vid snöröjningen, bland annat ställs hjullastare och lastbil med tipp till förfogande.