Halmstad

Snön hindrar räddningstjänsten

Snöbergen från plogning på vägar kan hindra ambulanser och brandbilar att komma fram de vägar som är till för räddningstjänstens fordon.

– Vi har varit ute och gjort lite kontroller på just det här med räddningsvägar och vi ser att det inte är skottat i nuläget - åtminstone inte där vi har tittat, säger Berndt Karlsson som är en av stabscheferna i räddningstjänstens snögrupp i Halmstad.

– Vi vill också poängtera att det är viktigt att fastighetsägare med rökluckor ser till att de fungerar.

När det gäller utryckningsvägar är inte Berndt Karlsson orolig. Och kniper det har räddningstjänsten tillgång till militära fordon som tar sig fram mer eller mindre överallt. Ett flitigt skottande är alltså bra men kan också ställa till det, eftersom dom stora snöhögarna hamnar på fel ställen, liksom den snö som skottas ner från taken.

– Det är viktigt att inte glömma nödutgångar och se till så att man också skottar så att dörrarna går att öppna.