Halland

Risk för läckage när snön smälter

När den två månader långa perioden med temperaturer under noll nu tycks gå mot sitt slut är det mycket snö som börjar smälta. Det kan ställa till elände på gator och torg men också drabba villor och andra fastigheter.

– Risken är att vi får läckage i vissa fastigheter, antingen via tak eller väggar. Det är jätteviktigt att man ser över sina fastigheter och får väck snön så gott det går. Vi har sett att SMHI har förlängt prognosen vad gäller plusgrader och i och med att det blir plusgrader även på natten så ökar det här med snösmältningen. Och det i kombination med regn, ja det blir ju mycket vatten, säger Berndt Karlsson, brandmästare på räddningstjänsten i Halmstad.

– Problemet som kan uppstå är ju först och främst översvämningar. Är det så att man har takkonstruktioner med avrinning så är det viktigt att man ser till att även vattnet kan komma av därifrån. Har man på sin fastighet också gatubrunnar är det viktigt att det inte ligger snö på dem, så att man håller rent så att vattnet har någonstans att ta vägen, säger Berndt Karlsson. 

Kommunerna är ansvariga för att till exempel hålla gatubrunnarna öppna och också se till att inte folk får snösjok eller istappar i huvudet när det börjar smälta på taken, antingen genom att rensa sina egna tak eller se till att privata fastighetsägare gör det på sina.

Men det största ansvaret för att undvika problem och skador av regn och snösmältning på och i husen har alltså fastighetsägarna själva. Fast översvämningar går aldrig att undvika helt och när källaren vattenfylls är det räddningstjänsten som får rycka ut. Och länspumparna är kontrollerade och redo.

– Ja, det är inga konstigheter med dem. Det är viktigt att alla ser över sina fastigheter och har kontroll på att det här kan hända framöver, det här kommer ju inte som en överraskning, säger Berndt Karlsson.