Falkenberg

Vägar stängda för biltrafik

I Falkenberg har stadsbyggnadskontoret nu beslutat att stänga två gator i centrum för biltrafik under helgen.

Det gäller Torggatan förbi Rådhustorget, samt Storgatan på delen Nygatan-Köpmansgatan. Avstängningen sker så att gående kan gå i gatan i stället för på trottoaren eftersom det är stor risk för nedfallande snö från taken.

Även skolor kommer att stängas. Det handlar om Gymnasieskolan, Tullbroskolan och Årstadskolan i Falkenberg som kommer att hållas stängda på måndag på grund av risk för skador av den tunga snön. Årstadsskolan och Tullbroskolan kan i bästa fall öppnas på tisdag. För gymnasieskolan kommer det att dröja minst en dag till innan elever och lärare kan återvända och återuppta skolarbetet.