Vattenmagasin töms inför vårfloden

Vattenkraftverken i södra Sverige är nu på gränsen till att kunna producera el. Det är följden av att vattenmagasinen nu töms så mycket som vattendomarna medger för att ge plats för den väntade, kraftiga vårfloden.

Mikael Lindström är produktionschef på Statkraft med 29 kraftverk i Nissan och Lagan.

– Ja vi är i full färd med att föra ner nivåerna till de nivåer som är tillåtna. Vi har en målmedvetenhet under en period på lite drygt en månad i alla fall, har vi börjat tappa av ganska rejält i våra magasin för att få ner nivåerna. Vi börjar nu närma oss gränserna för vad som är tillåtet. Jag kan konstatera att det finns fortfarande lite vatten att köra men det börjar bli på bristningsgränsen till att kunna producera vattenkraft.

Kan ni få dispans eller gå utanför de här gränserna?

– Vi kan aldrig på eget bevåg gå utanför en vattendomsgräns, eller vad den tillåter. Vi kan däremot söka dialog med länsstyrelser om vad vi kan göra. Och det har vi gjort.

Kan ni göra så att ni tappar ut vatten vid sidan om era kraftverk så att allt inte ens blir kraft utav det?

– Ja, det är ju en sannolikhet att det kan bli så. Det är väl nästan av tvång nödvändigt också att man gör så, säger Mikael Lindström, produktionschef på Statkraft.