Satsning på ungdomsidrott

Nu drar Handslaget igång, regeringens miljardsatsning på ungdomsidrott. Tanken är att stärka hälsan hos de ungdomar som idag inte rör på sig tillräckligt mycket, säger Nils Billing, distriktschef på Hallands idrottsförbund.
Nils Billing säger till P4 radio Halland att det idag är det ungefär hälften av ungdomarna i 15-årsåldern som deltar i idrotter och vår förhoppning är att den siffran ska öka betydligt. Regeringen har avsatt 100 miljoner kronor för det första av de fyra år som Handslaget kommer att pågå, men allt som allt satsas en miljard kronor under hela projekttiden. Satsningen har fem olika målområden, det handlar om att få föreningar att öppna dörren för fler utövare, att hålla nere avgifter, att satsa mer på flickors idrottande, att bekämpa droger och att samarbeta mer med skolor. Ungefär en tredjedel av pengarna går till distriktsförbunden, där Hallands idrottsförbund får en miljon kronor i år. De pengarna ska gå specifikt till samarbeten med skolor, vilket enligt Nils Billing är det viktigaste av Handslagets fem målområden.