Jämställdheten på undantag på Region Halland

På den ett år gamla Region Halland är hälften av dom anställda män, hälften kvinnor. Men av tio chefer är sju män och samtliga assistenter är kvinnor. Trots att myndigheten alltså är ny följer man traditionen och har fler män än kvinnor i ledande positioner. I februari får Region Halland sin första egna jämställdhetsplan.