Vårdhem blir bostäder

Ett bostadsområde med totalt 120 nya lägenheter i hyresrätter och radhus planeras vid Kristinebergsvägen i Söndrum på den mark där före detta Söndrumsgården idag ligger i Halmstad.
Det gamla vårdhemmet för utvecklingsstörda ska rivas och ge plats för nya bostäder samt en förskola. Området gränsar till den nya Kustvägen som inom kort ska byggas och ska därför förses med en skyddande bullervall utmed vägen. Ett förslag till detaljplan för området är utställd så att allmänheten kan komma med synpunkter fram till slutet av januari. Därefter kommer den att fastställas.