Huliganbråk går vidare i rätten

Både de utsatta poliserna och två av de dömda djurgårdssupportrarna överklagar tingsrättens dom efter huliganbråket i Halmstad i oktober.
Sammanlagt dömdes 4 djurgårdssupportrar till fängelsestraff på mellan två och tre månader, två av dem överklagar nu sina domar. De inblandade poliserna fick i tingsrätten inga skadestånd alls, trots att de begärt 10 000 kronor var, och därför överklagar också de tingsrättens dom.