Bredband för alla i Hylte

Hylte kommun har för utbyggnad av bredband i kommunen valt nätföretaget Skanova, och en lösning som bygger på så kallad ADSL-teknik. Genom att använda befintliga teleförbindelser ska bredband bli tillgängligt för 99 procent av kommunen, till en kostnad av 17 miljoner kronor, varav Hylte kommun betalar en miljon och staten tio.
En förutsättning är att Länsstyrelsen godkänner ADSL-lösningen, trots att den statliga infrastrukturförordningen i första hand talar om fibernät. Men eftersom kostnaden för en sådan lösning är tio gånger så stor skulle stora delar av Hylte kommun uteslutas, vilket vore oacceptabelt säger kommunrådet Jenny Nilsson till P4 radio Halland.