Hur påverkas vi av den danska spriten?

Nu ska forskare titta på hur sydsvenskarnas alkoholvanor påverkas av att andra länder förändrar sin alkoholpolitik, exempelvis Danmark.
Sedan tidigare har Stockholms Universitet uppdrag av regeringen att göra månadsstatistik på alkoholkonsumtionen i hela landet. Nu utökas undersökningen i bland annat Halland för att man ska kunna hålla koll på hur alkoholvanorna förändras i gränstrakterna där det är stor skillnad på alkoholpriserna. I undersökningen görs telefonundersökning med mellan 1500 och 1800 personer varje månad där man ställer frågor om alkoholvanor och alkoholinköp.