Svårt att hålla alla kyrkor i gång

Det finns ett stort behov av att renovera kyrkorna i Halland. Samtidigt tappar Svenska kyrkan fler och fler medlemmar. Stiftsantikvarien Ann-Charlott Strandberg på Göteborgs stift säger att situationen är besvärlig för församlingarna, men att kyrkobyggnader alltid är prioriterade.
Strandberg säger till P4 radio Halland att man framöver kanske måste använda kyrkorna annorlunda. Bland annat kanske man inte kan hålla alla kyrkor varma under vinterhalvåret. Drygt fyra miljoner kronor delas ut i år till de halländska kyrkorna för renoveringar och andra upprustningsarbeten.