Fyra församlingar blir en

Fyra halländska församlingar kommer att bli en. Det är Kungsäters, Karl Gustavs, Gunnarsjös och Grimmareds församlingar, som kommer att bli Kungsäters församling. Det har Göteborgs stifts stiftsstyrelse beslutat.
Förändringen kommer att träda i kraft den 1 januari 2006. Bakgrunden till sammanslagningen är det vikande befolkningsunderlaget i trakten.