Telemast trots protester

Regeringen säger ja till bygget av en 36 meter hög mobiltelefonmast i Morup och avslår därmed de närboendes överklagande.
Det bygglov som bygglovsnämnden i Falkenbergs kommun gav hösten 2002 överklagades först till länsstyrelsen bedömde att masten placering inte medförde någon fara eller betydande olägenhet. Fredrik Damgren som är rättschef på miljödepartementet uppger för Halland Nyheter att de nörboendes överklagan återigen avslogs. Masten kommer att byggas 200 meter från bebyggelse och 450 meter från förskolan och skolan i Morup.