Ringhals slog rekord

Det har aldrig tidigare producerats så mycket elektrisk kraft på Ringhals kärnkraftverk som under 2003. De fyra reaktorer producerade tillsammans 25,6 miljarder kilowattimmar. Det är något mer än det förra rekordet som sattes 1996. Anledningen till den höga produktionen under förra året var att reaktorn i Barsebäck - som ingår i Ringhalsgruppen, stod still under en längre period.