Fler positiva till kärnkraften

Ringhals årliga opinionsundersökning visar det mest kärnkraftvänliga resultatet sen mätningarna påbörjades 1996.
Förändringarna sedan förra mätningen är genomgående små, men något fler än förra gången säger att de kan tänka sig NYA kärnreaktorer. 30 procent av de tillfrågade är för en utveckling av kärnkraften, medan 17 procent vill avveckla. Drygt 800 personer har intervjuats av opinionsföretaget Demoskop.