Mer pengar behövs för kollektivtrafikens överlevnad

Betydelsen av en fungerande kollektivtrafik blir allt större. Samtidigt kostar en utvecklad kollektivtrafik stora pengar. I denna vecka ska dom halländska kommunerna prata ihop sig om det yttrande som Region Halland ska göra över den statliga kollektivtrafik-kommittéens slutbetänkande.
Då kommer det att handla mycket om just pengar. Ökande kostnader för kommuner och landsting i takt med resenärenas krav på komfort och miljökrav riskerar att underminera målsättningen att få fler att resa kollektivt, anser företrädare för den halländska kollektivtrafiken. Det eftersom huvudmännen av kostnadsskäl höjer biljettpriserna eller drar in på antalet turer.

Alf Nilsson på Region Halland, som senast den första mars ska lämna in yttrandet till näringsdepartementet, tror att det krävs en större insats från statens sida. Till exempel genom att de tillväxtmedel som delas ut kan gå till kollektivtrafiken.