Örnrekord i Halland

Fler örnar och färre ejdrar. Så kan man sammanfatta läget vid hallandskusten efter det att ornitologerna varit ute och dels spanat efter örnar, dels inventerat sjöfågelbståndet den här helgen.
15 kungsörnar och fem havsörnar räknades in i södra Halland och aldrig tidigare har så många örnar setts enligt Anders Wirdheim, ordförande i Halmstads Ornitologiska förening. Samtidigt har dom sjöfågelarter som lever av musslor minskat, vilket bland annat beror på att musselbeståndet i Laholmsbukten slogs ut av syrebrist förra året.