Domstolsverket står fast vid förslag om tingsrätter

Risken för att tingsrätten i Varberg försvinner är nu mer överhängande.
Domstolsverket anser i en färsk rapport utredning att det ska bildas en kransdomstol vid Göteborg och därmed skulle alla domstolsmål från Kungsbacka föras över dit. som skull ta hand om åtta kommuner runt om bland annat Kungsbacka.
Som en konsekvens av det förslaget skulle Varberg och Falkenberg över till tingsrätten i Halmstad.
Domstolsverket anser fördelarna med att föra över tingsrätten i Varberg till Halmstad överväger nackdelarna, även om Kungsbacka inte förs över till den nya kransdomstolen dit också Stenungsund, Alingsås och Mölndal ska ingå.
Senast om en dryg månad vill domstolsverket ha in yttranden över förslaget innan det läggs fram för regeringen.Förändringarna kan tidigast genomföras till årskiftet 2005-06.
Domstolsverket vill nu ha in synpunkter från berörda kommuner, domstolar och myndigheter.