Beslut om bibliotek skjuts åter på framtiden

Det blev inget beslut om de tre nedläggningshotade biblioteksfilialerna i Kungsbacka igår. Trots att frågan redan har återremitterats en gång valde kulturnämnden att göra så ytterligare en gång.
Frågan kommer nu med största sannolikhet att avgöras vid ett extrainsatt möte i nästa vecka. Orsaken till att man återigen återremitterar ärendet är att man vill ha ett bättre ekonomiskt underlag, säger Marie Wadström, ordförande i Kulturnämnden.