91 flickor i riskzonen för hot och tvång i familjen

Med anledning av att det är två år sen hedersmordet på Fadime Sahindal, har det gjorts en undersökning av hur många flickor som lever under liknande hot och tvång i familjer. I Halland kom länsstyrelsen fram till att det finns minst 91 flickor mellan 12 och 19 år som är i riskzonen att bli utsatta för våld om de inte följer familjens traditioner och stränga levnadsregler.
Undersökningen har gjorts genom att skicka enkäter till skolor, kvinnojourer, polis och socialtjänst. Men det är ovanligt att fallen kommer till polisens kännedom. Förra året uteddes bara två fall av polisen i Halland. Det skriver Hallands Nyheter